Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN

Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN здійснюється у відповідності зі схемою підключення, розробленої CCITT (мал. 17). Устаткування ділиться на функціональні групи, і залежно від групи розрізняється кілька довідкових крапок (reference points) з'єднання різних груп устаткування між собою.

Рис. 17. Підключення користувальницького встаткування ISDN

Пристрою функціональної групи NT1 (Network Termination 1) утворять цифрове абонентське закінчення (Digital Suscriber Line, DSL) на кабелі, що з'єднує користувальницьке встаткування з мережею ISDN. Фактично NT1 являє собою пристрій типу CSU, що працює на фізичному рівні й утворить дуплексний канал з відповідним пристроєм CSU, установленому на території оператора мережі ISDN. Довідкова крапка U відповідає точці підключення пристрою NT1 до мережі Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN. Пристрій NT1 може належати операторові мережі (хоча завжди встановлюється в приміщенні користувача), а може належати й користувачеві. У Європі прийнято вважати пристрій NT1 частиною встаткування мережі, тому користувальницьке встаткування (наприклад, маршрутизатор з інтерфейсом ISDN) випускається без убудованого пристрою NT1. У Північній Америці прийнято вважати пристрій NT1 приналежністю користувальницького встаткування, тому для цього застосування встаткування часто випускається з убудованим пристроєм NT1.

Якщо користувач підключений через інтерфейс BRI, то цифрове абонентське закінчення виконане за 2-провідною схемою (як і звичайне закінчення аналогової телефонної мережі). Для організації дуплексного режиму використається технологія одночасної видачі передавачами потенційного коду 2B1Q з луну - придушенням і Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN вирахуванням свого сигналу із сумарного. Максимальна довжина абонентського закінчення в цьому випадку становить 5,5 км.

При використанні інтерфейсу PRI цифрове абонентське закінчення виконується за схемою каналу Т1 або Е1, тобто є 4-провідним з максимальною довжиною близько 1800 м.

Пристрою функціональної групи NT2 (Network Termination 2) являють собою пристрою канального або мережного рівня, які виконують функції концентрації користувальницьких інтерфейсів і їхнє мультиплексування. Наприклад, до цього типу встаткування ставляться: офісна АТС (РВХ), комутуюча кілька інтерфейсів BRI, маршрутизатор, що працює в режимі комутації пакетів (наприклад, по каналі D), простий мультиплексор TDM, що мультиплексирует трохи низкоскоростных каналів в один канал типу В. Точка підключення встаткування типу NT2 до Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN пристрою NT1 називається довідковою крапкою типу Т. Наявність цього типу встаткування не є обов'язковим на відміну від NT1.

Пристрою функціональної групи ТІ1 (Terminal Equipment 1) ставляться до пристроїв, які підтримують інтерфейс користувача BRI або PRI. Довідкова крапка S відповідає точці підключення окремого термінального встаткування, що підтримує один з інтерфейсів користувача ISDN. Таким устаткуванням може бути цифровий телефон або факс-апарат. Тому що встаткування типу NT2 може отсутствовать, то довідкові крапки S і Т поєднуються й позначаються як S/T.

Пристрою функціональної групи ТІ2 (Terminal Equipment 2) являють собою пристрою, які не підтримують інтерфейс BRI або PRI. Таким пристроєм Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN може бути комп'ютер, маршрутизатор з послідовними інтерфейсами, що не ставляться до ISDN, наприклад RS-232C, Х. 21 або V.35. Для підключення такого пристрою до мережі ISDN необхідно використати термінальний адаптер (Terminal Adaptor, ТА). Для комп'ютерів термінальні адаптери випускаються у форматі мережних адаптерів - карта, що вбудовує як.Фізично інтерфейс у крапці S/T являє собою 4-провідну лінію. Тому що кабель між пристроями ТІ1 або ТА й мережним закінченням NT1 або NT2 звичайно має невелику довжину, то розроблювачі стандартів ISDN вирішили не ускладнювати встаткування, тому що організація дуплексного режиму на 4-про-водній лінії набагато легше, ніж на 2-провідний. Для інтерфейсу BRI Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN як метод кодування обраний біполярний AMI, причому логічна одиниця кодується нульовим потенціалом, а логічний нуль - чергуванням потенціалів протилежної полярності. Для інтерфейсу PRI використаються інші коди, ті ж, що й для інтерфейсів Т1 і Е1, тобто відповідно B8ZS і HDB3.

Фізична довжина інтерфейсу PRI коливається від 100 до 1000 м залежно від схеми підключення пристроїв (мал. 18).

Рис. 18. Многоточечное підключення терміналів до мережного закінчення

Справа в тому, що при невеликій кількості терміналів (ТІ1 або ТІ2+ТА) дозволяється не використати місцеву офісну АТС, а підключати до 8 пристроїв до одного пристрою типу NT1 (або NT2 без комутаційних можливостей) за допомогою схеми монтажного АБО (підключення нагадує підключення Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN станцій до коаксіального кабелю Ethernet, але тільки в 4-провідному варіанті). При підключенні одного пристрою ТІ (через термінальні резистори R, що погодять параметри лінії) до мережного закінчення NT (див. мал. 18, а) довжина кабелю може досягати 1000 м. При підключенні декількох пристроїв до пасивного кабелю (див. мал. 18, б) максимальна довжина кабелю скорочується до 100-200 м. Правда, якщо ці пристрої зосереджені на далекому кінці кабелю (відстань між ними не перевищує 25-50 м), то довжина кабелю може бути збільшена до 500 м (див. мал. 18, в). І нарешті, існують спеціальні многопортовые пристрою NT1, які забезпечують зіркоподібне підключення до 8 пристроїв, при цьому довжина кабелю збільшується до Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN 1000 м (див. мал. 18, г).


documentaalcwjh.html
documentaalddtp.html
documentaaldldx.html
documentaaldsof.html
documentaaldzyn.html
Документ Підключення користувальницького встаткування до мережі ISDN